DŮM OSTROV

studie 2010
autoři Petr Hájek
spolupráce Zuzana Grešová, Jaroslav Hulín, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Michal Volf, Lukáš Zimandl
dum ostrov
ARCHITEKTURA
Dům je představou umělého ostrova o rozměrech 15x24 metrů. Ostrov je vytvořen sestavením osmi boxů – kontejnerů na deseti betonových pontonech. Každý kontejner plní jednu funkci (jídelna s kuchyní, kajuty-ložnice, knihovna, vnitřní bazén, zahrada, skladový prostor, přístav, energocentrum). Kontejnery a jejich funkce lze chápat jako výměnné prostorové jednotky. Ostrov lze tedy naprogramovat přesně dle požadavků konkrétního uživatele. Navržené řešení je pouze jednou z mnoha možností jak jednotlivé funkce a prostory kombinovat.

Dům ostrov je místem, které by svým obyvatelům mělo poskytovat maximální nezávislost. Z tohoto důvodu je do jisté míry inspirován soběstačnými výzkumnými stanicemi. Ostrov tedy kromě obytných částí obsahuje také chráněný vnitřní přístav pro kotvení a případnou údržbu loděk, užitkovou zahradu pro pěstování potravin a recyklaci části bioodpadu, energocentrum pro skladování energie ze střešních solárních panelů, záložní zdroj energie, solární ohřev vody, chlazení okruhovým vodním čerpadlem, vytápění tepelným čerpadlem.

UMÍSTĚNÍ V SITUACI
Dům ostrov umožňuje řadu variant velikosti a funkčního uspořádání. Je možné jej použít jako solitér nebo v sérii v různých sestavách. Dům je spojen s pontonovým chodníkem skládací lávkou. Po jejím složení se stává skutečným ostrovem. Pro kotvení domu předpokládáme břehové nebo zátěžové kotvy.

VARIABILITA
Z hlediska velikosti je ostrov uvažován ve dvou základních variantách. V maximální složený z osmi kontejnerů na ploše 15m x 24m a v minimální složený ze čtyř kontejnerů na ploše 15m x 12m. Funkční složení kontejnerů je možné libovolně měnit dle přání a požadavků investora.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrickým kotlem. Ohřev teplé vody bude částečně zajištěn solárními panely. Spotřeba elektrické energie bude zčásti pokryta fotovoltaickými panely. Elektrická energie z fotovoltaických panelů může být skladována v akumulátorových bateriích. Větrání domu je navrženo přirozené okny. Chlazení v letních měsících je navrženo vodním systémem. Pro vnitřní bazén bude použita filtrovaná voda z rybníka.

pudorys
rez