TOPOGRAPHICAL HOUSE PEC POD SNĚŽKOU

2. místo ve vyzvané soutěži.
authors Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Dominik Saitl, Martin Stoss, Cornelia Klien
zeme kamen
Rekonstrukce stávajícího domu při splnění prostorových a provozních požadavků je neekonomická. Současné konstrukce nemají výhodné parametry pro umístění polyfunkčního provozu. Jejich sanace bude náročná a pro řešení provozu kompromisní. Navrhujeme původní objekt odstranit a postavit na jeho místě dům nový. Novostavba umožní precizně navrhnout konstrukci z pohledu statiky, efektivity a architektonického konceptu a v neposlední řadě provozních nákladů.

Navržený dům je sochou - solitérem. Stojí důstojně a pevně poblíž nejdůležitější křižovatky ve městě. Jednoduchý objem kompaktního hranolu má lomenicovou střechu. Tvar střechy má svůj protějšek v geometrickém reliéfu Krkonoš. Tato geometrie symbolicky svazuje dům s místem. Přírodní síly, které daly tvar okolním horám jsou otištěny do jeho architektury. Dům je na tomto místě doma. V tomto smyslu je jedinečný a nepřemístitelný.

Dům se umí adaptovat na letní a zimní provoz. V zimě je možné redukovat velikost a množství otvorů pomocí okenic a zatahovacích stěn. Pokud nebude nějaký provoz otevřen je zatažena stěna nebo uzavřena okenice. Tepelná ztráty se sníží o ochlazované prosklené plochy.

Plášť je opatřen dřevěným obkladem z modřínového dřeva. Prkna jsou kladena v pásech vodorovně a překládají se. V místě oken a otvorů jsou navrženy okenice, které se při uzavření pohledově spojí s obkladem a plášť pohledově scelí. Okenice částečně propouští do interiéru denní světlo.
diagram strecha
situace
diagram funkce
pohled jv
letecký
pohled jz
pohled sz
pokoj
chodba
interier
fitness
pohled jv