Petr Hájek Architekti

Císařské lázně - koncertní sál

Nový sál je v návrhu vložen do prostoru dvorany historického objektu. Vestavěná konstrukce se památkové budovy nedotýká a stojí na šesti nohách na bodových základech (mikropiloty). Objem se důsledně vyhýbá přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodové stěně. Veškeré potřebné audiovizuální, scénické a akustické technologie jsou součástí vloženého objektu. Vestavba je napojena pouze na elektrickou přípojku pro silnoproud a slaboproud.
Na projekt bylo vydáno stavební povolení a měl by být realizován v příštím roce.